Facebook Pixel Tracker

Բացառիկ

       
  • Բոլորը
  • Մրգային
  • Հուշանվերներ
«Վեդի Ալկո» Մուսկատ (5 տարվա հնացմամբ)

Կոնյակագործության հայկական ավանդական մեթոդների կիրառմամբ պատրաստված մուսկատի թունդ ըմպելիքը` օժտված անկրկնելի համով և բուրմունքով, եզակի է իր տեսակի մեջ՝ շնորհիվ խաղողի տեղական մուսկատային տեսակների, արևի կիզիչ ճառագայթների և կաղնեփայտե տակառներում հինգ տարի հնացման:

Թնդությունը՝ 50%

Տարողությունը՝ 0.7 լ

«Վեդի Ալկո» Մուսկատ (5 տարվա հնացմամբ)
«Վեդի Ալկո» Ծիրան

Կոնյակագործության հայկական ավանդական մեթոդների կիրառմամբ պատրաստված ծիրանի թունդ ըմպելիքը, շնորհիվ արևի կիզիչ ճառագայթների տակ հասունացած հայկական բուրումնավետ ծիրանի և կաղնե տակառներում հինգ տարվա հնացման, օժտված է անկրկնելի համով և բույրով:

Թնդությունը՝ 50%

Տարողությունը՝ 0.7 լ

«Վեդի Ալկո» Ծիրան
Կռունկ

Խմիչք՝ ստեղծված կոնյակագործության ավանդական տեխնոլոգիայով՝ կոնյակի սպիրտից։

Հնացված է կաղնե տակառներում 3-10 տարի:

Կոնյակը տաք, ոսկե-սաթագուն է՝ թեթև ծաղկամրգային երանգներով:

Այն ունի արտահայտիչ, հագեցած համ և թողնում է հաճելի, սուր դառնությամբ համ ըմպելուց հետո։

Կոնյակը ներկայացված է հուշանվերի փաթեթավորմամբ՝ 0.25, 0.35, 0.5, 0.7 լիտր ծավալներով:

Կռունկ
Կապիկ

Խմիչք՝ ստեղծված կոնյակագործության ավանդական տեխնոլոգիայով՝ կոնյակի սպիրտից։

Հնացված է կաղնե տակառներում 3-10 տարի:

Կոնյակը տաք, ոսկե-սաթագուն է՝ թեթև ծաղկամրգային երանգներով:

Այն ունի արտահայտիչ, հագեցած համ և թողնում է հաճելի, սուր դառնությամբ համ ըմպելուց հետո։

Կոնյակը ներկայացված է հուշանվերի փաթեթավորմամբ՝ 0.25, 0.35, 0.5, 0.7 լիտր ծավալներով:

Կապիկ
Ձի

Խմիչք՝ ստեղծված կոնյակագործության ավանդական տեխնոլոգիայով՝ կոնյակի սպիրտից։

Հնացված է կաղնե տակառներում 3-10 տարի:

Կոնյակը տաք, ոսկե-սաթագուն է՝ թեթև ծաղկամրգային երանգներով:

Այն ունի արտահայտիչ, հագեցած համ և թողնում է հաճելի, սուր դառնությամբ համ ըմպելուց հետո։

Կոնյակը ներկայացված է հուշանվերի փաթեթավորմամբ՝ 0.25, 0.35, 0.5, 0.7 լիտր ծավալներով:

Ձի
Թուր

Խմիչք՝ ստեղծված կոնյակագործության ավանդական տեխնոլոգիայով՝ կոնյակի սպիրտից։

Հնացված է կաղնե տակառներում 3-10 տարի:

Կոնյակը տաք, ոսկե-սաթագուն է՝ թեթև ծաղկամրգային երանգներով:

Այն ունի արտահայտիչ, հագեցած համ և թողնում է հաճելի, սուր դառնությամբ համ ըմպելուց հետո։

Կոնյակը ներկայացված է հուշանվերի փաթեթավորմամբ՝ 0.25, 0.35, 0.5, 0.7 լիտր ծավալներով:

Թուր
Կոշիկ

Խմիչք՝ ստեղծված կոնյակագործության ավանդական տեխնոլոգիայով՝ կոնյակի սպիրտից։

Հնացված է կաղնե տակառներում 3-10 տարի:

Կոնյակը տաք, ոսկե-սաթագուն է՝ թեթև ծաղկամրգային երանգներով:

Այն ունի արտահայտիչ, հագեցած համ և թողնում է հաճելի, սուր դառնությամբ համ ըմպելուց հետո։

Կոնյակը ներկայացված է հուշանվերի փաթեթավորմամբ՝ 0.25, 0.35, 0.5, 0.7 լիտր ծավալներով:

Կոշիկ
Առյուծ

Խմիչք՝ ստեղծված կոնյակագործության ավանդական տեխնոլոգիայով՝ կոնյակի սպիրտից։

Հնացված է կաղնե տակառներում 3-10 տարի:

Կոնյակը տաք, ոսկե-սաթագուն է՝ թեթև ծաղկամրգային երանգներով:

Այն ունի արտահայտիչ, հագեցած համ և թողնում է հաճելի, սուր դառնությամբ համ ըմպելուց հետո։

Կոնյակը ներկայացված է հուշանվերի փաթեթավորմամբ՝ 0.25, 0.35, 0.5, 0.7 լիտր ծավալներով:

Առյուծ
Ամֆորա

Խմիչք՝ ստեղծված կոնյակագործության ավանդական տեխնոլոգիայով՝ կոնյակի սպիրտից։

Հնացված է կաղնե տակառներում 3-10 տարի:

Կոնյակը տաք, ոսկե-սաթագուն է՝ թեթև ծաղկամրգային երանգներով:

Այն ունի արտահայտիչ, հագեցած համ և թողնում է հաճելի, սուր դառնությամբ համ ըմպելուց հետո։

Կոնյակը ներկայացված է հուշանվերի փաթեթավորմամբ՝ 0.25, 0.35, 0.5, 0.7 լիտր ծավալներով:

Ամֆորա
Աֆրոդիտե

Խմիչք՝ ստեղծված կոնյակագործության ավանդական տեխնոլոգիայով՝ կոնյակի սպիրտից։

Հնացված է կաղնե տակառներում 3-10 տարի:

Կոնյակը տաք, ոսկե-սաթագուն է՝ թեթև ծաղկամրգային երանգներով:

Այն ունի արտահայտիչ, հագեցած համ և թողնում է հաճելի, սուր դառնությամբ համ ըմպելուց հետո։

Կոնյակը ներկայացված է հուշանվերի փաթեթավորմամբ՝ 0.25, 0.35, 0.5, 0.7 լիտր ծավալներով:

Աֆրոդիտե
Այս վեբ կայք մուտք գործելու համար Դուք պետք է հաստատեք, որ ըստ Ձեր բնակության վայրի օրենքների՝ ալկոհոլի օգտագործման օրինական տարիքում եք: